MaxiSize

400 ml - Pelle da oleosa a molto oleosa
400ml - Pelle da arida a normale
200ml - Pelle da molto arida ad arida
200ml - Pelle da arida a normale
200ml - Pelle da normale a oleosa